Privacyverklaring

Privacyverklaring close to you fotografie ermelo

Punt 1: Identiteit van de onderneming.

Close to yoU fotografie is een eenmanszaak welke zicht richt op fotografie voor het jonge gezin. Ze doet dit door de volgende fotografie diensten aan te bieden: zwangerschapsfotografie, newborn fotografie, newborn fotografie fine art en gezinsfotografie.

Punt 2 Contactgegevens.

De contactgegevens van Close to yoU fotografie zijn als volgt:

CLOSE TO YOU FOTOGRAFIE

Postadres:
Retiefstraat 233
3851 AG Ermelo
Telefoonnummer: +31-(0)6-30341356
Email: gerda@closetoyoufotografie.nl

Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u ons een mail sturen naar privacy@closetoyoufotografie.nl

Punt 3: Het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden.

Wij verzamelen uw naam en uw e-mail adres als u contact op neemt via het contactformulier op onze website.

Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is om met u in contact te treden.

Punt 4: de ontvangers van de persoonsgegevens.

Door het invullen van het contactformulier op onze website worden uw persoonsgegevens ontvangen door Close to yoU fotografie en het webhostingbedrijf Neostrada te Lelystad.

Punt 5: Hoe lang de persoonsgegevens opgeslagen worden en de criteria voor het bepalen van deze termijn.

Uw persoonsgegevens worden nadat u contact hebt opgenomen met Close to yoU fotografie door het contactformulier voor een periode van een half jaar bewaard. De reden van deze periode is om met u in contact te kunnen treden.

Punt 6: Uw recht to inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens.

U heeft ten alle tijd het recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U kunt u een mail sturen naar privacy@closetoyoufotografie.nl met dit verzoek. Om misbruik te voorkomen vragen wij, bij een schriftelijk verzoek, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Punt 7: Uw recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

U heeft ten alle tijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw bezwaar dan indienen bij privacy@closetoyoufotografie.nl.

Verder heeft u het recht op overdracht van de gegevens. Uw gegevens worden dan in een begrijpelijke leesbare vorm (als pdf of Excel-file) aan u verstrekt zodat u die gegevens aan een andere partij kan verstrekken.

Punt 8: het recht tot intrekken toestemming voor verwerken van persoonsgegevens.

U heeft ten alle tijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw intrekking van uw toestemming duidelijk maken via email: privacy@closetoyoufotografie.nl. De reeds verzamelde persoonsgegevens zullen nog bewaard worden voor de periode zoals vermeld bij punt 5. Eventuele nieuw te verzamelde persoonsgegevens zullen echter per direct niet meer verzameld en vastgelegd worden.

Punt 9: Uw recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hopen u zo goed mogelijk te helpen met uw persoonsgegevens maar mocht u toch klachten hebben dan heeft u het recht om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kenbaar te maken.

Punt 10: Verstrekking van persoonsgegevens zijn voorwaarden voor het uitvoeren van een contract.

Uw persoonsgegevens worden met het doel, zoals vermeld in punt 3, verzameld.

Mocht u uw persoonsgegevens niet verstrekken door het contactformulier op onze website dan heeft dit tot gevolg dat wij geen contact met u kunnen opnemen over uw achtergelaten bericht.

Punt 11: geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Uw persoonsgegevens worden niet door Close to yoU fotografie gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Punt 12: Inwerkingtreding privacyverklaring.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring treedt in werking per 21 mei 2018.